סגולה במוצאי שבת 11 פסוקים נגד עין הרע המועילה לכל השבוע

כדאי לנסות – סגולה במוצאי שבת נגד עין הרע המועילה לכל השבוע !

כך כתוב בזוהר בראשית דף יז ע"ב, הבדלה איהי ודאי בשמאלא (– רוצה לומר מצד הגבורה), כתיב הכא הבדלה ויהי מבדיל, וכתיב ויבדל, וכתיב התם (שם טז ט) המעט מכם כי הבדיל וגו', וכתיב (דברים י ח) בעת ההיא הבדיל יהו"ה את שבט הלוי, דהא ודאי לית הבדלה אלא בשני באתר שמאלא.

ואי תימא (ואם תאמר) הבדלה בשני איהו ודאי, אמאי הבדלה בלוי דאיהו תליתאה? הבדלה בשמעון אצטריך דאיהו שני?

אלא אע"ג דלוי איהו תליתאה, לדעתא דיעקב שני הוה, ולעולם בשני הוה, וכלא באורח מישור, באורח שלים כדקא יאות.

הבדלה במוצאי שבת, בין אינון דשליטין ביומי חול לשבת (שהם כוחות החיצוניים והדינים שהיו נחבאים ביום השבת), וכד נפיק שבת (וכשיוצאת שבת), סלקא מגיהינום חד סטרא מעינא בישא (במוצאי שבת יוצאת ועולה מגיהינום משחית אחד הממונה על עין הרעה, ורוצה להרע לישראל, (ס"א, טסירא ממנא בישא), דבעא לשלטאה, בשעתא דאמרין ישראל (בשעה שאומרים ישראל)

(תהלים צ יז) ויהי נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו (שזהו פסוק שאמר משה רבינו כשעם ישראל הביאו אליו את ממון ואת כלי המשכן, ברך אותם משה רבינו שלא תשלוט עליהם עין הרע במעשי ידיהם, לכן פסוק זה עומד כנגד הממונה להרע לישראל בעין הרע),

ונפיק (אותו מקטרג עם העין הרעה) מההוא דרגא דאקרי שמאלא (נ"א, שאולה), ובעי לאתערבא בזרעא דישראל, ולשלטאה עלייהו דישראל, וישראל עבדי עובדא בהדס וביין ואמרי הבדלה,

ואתפרש מנייהו (מתרחק מהם ועוזב אותתם ההוא ממונה), ומאיך ההוא סטרא ועאל לדוכתיה בשאול, אתר דקרח וסיעתיה תמן, דכתיב (במדבר טז לג) וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ואינון לא נחתי תמן עד דעבדי ישראל הבדלה מנהון, דכתיב (שם כא) הבדלו מתוך העדה וגו'.

ולעולם הבדלה…יוצא מכאן לימוד שיש במוצאי שבת עניין גדול שמתעורר המקטרג שמעורר את כוח העין הרעה על ישראל – לכן יש להמתיקו מייד במוצאי שבת לפני שעושים כל מיני מלאכות!

איך עושים את את זה ?

או ע"י תפילה של אמירת 11 פסוקי תהילים נגד עין הרע או ע"י הסרת עין הרע בעופרת או תפילה נגד כישופים במוצאי שבת למי שזקוק לזה ביותר למשך ימי החול כגון לקראת עבודה פגישה חשובה וכדומה

נעים להכיר,

מיטל אלבז לביא המתקשרת והמטפלת הרגשית פסיכותרפיסטית הוליסטית וקבלית מומחית באבחון תווי פנים וקול. ומטפלת רגשית מומחית. הייעוץ בתקשור תווי פנים וקול ממוקד וענייני בו מיטל מתארת המצב בזוגיות בקריירה בעסקים בעבודה בהורות ביחסים שלכם עם חברים ומשפחה מייעצת מדריכה ומכוונת אתכם מה לעשות כדי שתצליחו בכל תחומי החיים.

אימון אישי הדרך להצלחה

העצמה אישית

מהי העצמה אישית מיצוי מקסימלי של כל האיכויות שאצורות בתוך נפשך גופך וליבך. הכרת האני העצמי שלך דרך תקשור, קילוף כל החומות המגננות והשריונות שכיסית

קרא עוד »
פתח/י שיחה
דבר/י איתי אשמח לעזור...
דילוג לתוכן